cropped-Verktyg-panoramaliten.png

För ett tiotal år sedan valde jag att byta yrkesbana och vidareutbildade mig till slöjdlärare. Under utbildningen fick jag många möjligheter att arbeta vidare med min kreativitet och utmanades att tänka i nya banor för att skapa ny slöjd.

Bilderna här nedan visar exempel på den slöjd jag skapade under utbildningen och de precis som verktygslisten här ovanför ger kanske en delvis annan bild av min kreativa sida än många av de andra bilderna gör.