En bardisk att samla vänner kring i det nybyggda huset i Romelanda var önskemålet från kunden, en enkel skiss stöttes och blöttes och resultatet blev bardisk med diskmöjligheter, kyl och överskåp till glas. Barskåp på väggen bakom.  Allt i ek som kunden varit med och valt ut i trakten kring Kungälv.