I den här luckan i ek som leder ner till en matkällare fick jag önskemål från kunden om att infoga en kompassros som en detalj. Det tillsammans med den snedskurna skarven mellan två brädor blev ett kul inslag i en annars ganska strikt lucka, särskilt som väderstrecken inte stämmer överens med luckans form.